top of page

מדיניות הפרטיות

המשתמש יודע ומסכים בזאת כי כול הפרטים הנאספים על ידי המערכת במהלך הליך הרכישה ייאגרו במסד הנתונים של החברה ויכולים לשמש אותה לביצוע מחקר סטטיסטי ו\או שליחת תוכן שיווקי מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.

 

החברה מתחייבת כי לא תמסור את פרטי לקוחותיה לגורם צד ג” כלשהו ולא תעשה כול שימוש לרעה במידע הנאסף.

 

במידה ונשלח למשתמש תוכן שיווקי באמצעות מערכת דיור אוטומטית בניגוד לרצונו יש לפנות לחברה בדואר חוזר לצורך הסרתו מרשימת התפוצה ו/או לבצע פעולת הסר בדף במייל ו/או במסר SMS שנשלח.

 

ידוע וברור למי שמשאיר את פרטיו באתר החברה ו/או בדף הנחיתה ו/או בשיחה טלפונית שהוא מתיר לחברה לשלוח לו חומר פרסומי.

 

החברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” הנשמרות על גבי המחשב האישי שלך. נציין כי בעוגיות לא נשמר אף פריט מידע שיכול לזהות את המשתמש באופן אישי ושמורה לך הזכות למחוק את ה”עוגיות” הללו בכל עת באמצעות הדפדפן.

bottom of page