top of page
rs=w-400,h-533.3333333333334,cg-true.webp

13

הסרת נגעים בפלזמה

פלזמה הינה טכנולגיה מתקדמת אשר באמצעות אנרגיה מרוכזת צורבת ומסירה במהירות, ביעילות ולצמיתות נגעי עור שונים כמו: נקודות חן, שומות, סרחי עור, כתמי גיל ושמש, קסנטלזמות ועוד.

טכנולוגיה: פלזמה חמה

מקום הטיפול: פנים וגוף

משך הטיפול:

15-30 דקות​

זמן ממוצע השפעת הטיפול:

מיידי עם מספר שבועות להחלמה מלאה

אינסטה - נגעי עור - לפני אחרי.jpg
bottom of page